​​​​Chào mừng bạn đến DORS

Chào mừng quý vị đến với Ban Dịc​h vụ Phục hồi chức năng tiểu bang Maryland! Hầu hết mọi người gọi chúng tôi là “DORS.” DORS là một phần của Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland.

Chúng tôi có các chương trình giúp người tìm việc bị khuyết tật về thể chất, cảm xúc, giác quan và khả năng học tập sẵn sàng và đi làm. Đồng thời, DORS giúp các công ty thuê và giữ chân những người lao động khuyết tật có trình độ.

DORS cũng có thể hỗ trợ những người khiếm thị hợp pháp trên 55 tuổi có mục tiêu sống độc lập nhưng không có việc làm.

Video về các dịch vụ DORS

​ ​

Chúng tôi làm gì?

Các cố vấn phục hồi chức năng của chúng tôi giúp những người khuyết tật tìm việc có được các dịch vụ như tư vấn nghề nghiệp, công nghệ hỗ trợ, đào tạo nghề, giáo dục đại học, giới thiệu việc làm, v.v. Những cố vấn này làm việc tại hơn 20 văn phòng cộng đồng trên khắp tiểu bang Maryland. Nhiều người trong số những cố vấn này được đào tạo đặc biệt để làm việc với học sinh trung học hoặc với những cá nhân bị Điếc hoặc mù.

Các cố vấn của DORS thường giới thiệu người tìm việc đến các đối tác phục hồi chức năng trong cộng đồng của họ để cung cấp các chương trình và dịch vụ mà họ cần. Các cố vấn cũng có thể đề nghị họ đến thăm Trung tâm Công nghệ & Lực lượng Lao động DORS (WTC), nằm ở phía đông bắc Baltimore. WTC cung cấp đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, các chương trình sẵn sàng làm việc, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ khác. Nhiều người đến WTC để tham gia các buổi lễ, trong khi những người khác ở trong ký túc xá học sinh trong khuôn viên trường.

Ai có thể dùng dịch vụ?

Những cá nhân bị khuyết tật về thể chất, cảm xúc, nhận thức, giác quan và học tập khác nhau có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ DORS. Điều này bao gồm các học sinh trung học có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) trong các chương trình giáo dục đặc biệt, những người có Kế hoạch 504 và nhận được sự hỗ trợ đặc biệt ở trường hoặc những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng được bác sĩ ghi nhận.

Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ việc làm, người tìm việc phải có khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng làm việc hoặc khả năng độc lập ở nhà hoặc trong cộng đồng. Một số khuyết tật ảnh hưởng đến việc làm là bị điếc hoặc mù, hoặc mắc bệnh tâm thần, bại não, các vấn đề về chỉnh hình, khuyết tật học tập, v.v.

Những người nhận trợ cấp Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) hoặc Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) sẽ tự động được coi là đủ điều kiện nhận các dịch vụ DORS.

Nguồn lực hạn chế khiến DORS không thể phục vụ tất cả các cá nhân đủ điều kiện ngay lập tức. DORS phải ưu tiên hàng đầu cho những người bị khuyết tật nặng nhất. Ngay cả những người đủ điều kiện nhận dịch vụ cũng có thể được đưa vào danh sách chờ nếu tình trạng khuyết tật của họ không đáng kể. Cố vấn DORS của quý vị sẽ giải thích thêm về điều này.

Dịch vụ dành cho học sinh

DORS cung cấp hai nhóm dịch vụ dành cho học sinh khuyết tật.

Dịch vụ chuyển tiếp trước khi làm việc (Pre-ETS) dành cho học sinh khuyết tật, bắt đầu từ 14 tuổi đến 21 tuổi. Pre-ETS mang đến cho những học sinh đó cơ hội trải nghiệm và khám phá thế giới công việc thông qua các hoạt động Pre-ETS cụ thể.

Video về dịch vụ chuyển tiếp trước khi làm việc

Dịch vụ Việc làm Học sinh dành cho những học sinh khuyết tật từ 14 đến 21 tuổi muốn tham gia các hoạt động Pre-ETS và cũng có được hoặc chuẩn bị cho việc làm có ý nghĩa và một sự nghiệp thành công. Một loạt các dịch vụ việc làm có thể có sẵn cho những học sinh này.

Video Dịch vụ Việc làm Sinh viên

Mặc dù tất cả các học sinh hiện tại bị khuyết tật trong độ tuổi từ 14 đến 22 đều đủ điều kiện tham gia Pre-ETS, nhưng vẫn có các yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với Dịch vụ Việc làm học sinh.

Ai trả tiền cho các dịch vụ?

Các dịch vụ việc làm của DORS, chẳng hạn như tư vấn nghề nghiệp, đánh giá kỹ năng, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, được cung cấp miễn phí cho quý vị. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí, DORS chỉ có thể thanh toán cho những dịch vụ hoặc hàng hóa ít tốn kém nhất đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Nếu quý vị quyết định muốn các dịch vụ hoặc hàng hóa đắt tiền hơn với chi phí cao hơn mức DORS được phép thanh toán, quý vị sẽ phải trả khoản chênh lệch.

Quý vị hoặc gia đình quý vị sẽ không phải trả phí cho Dịch vụ Chuyển tiếp Trước khi Đi làm dành cho học sinh.

Chương trình hỗ trợ khách hàng

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng tiểu bang Maryland (CAP) có thể giúp quý vị nếu quý vị có thắc mắc hoặc khó khăn khi đăng ký hoặc nhận các dịch vụ phục hồi.

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng giải quyết các mối quan ngại về phục hồi nghề nghiệp và các dịch vụ sống độc lập trên toàn Tiểu bang. Để liên hệ với CAP, hãy gọi 1-800-638-6243 hoặc 410-554-9361. Email: cap.dors@maryland.gov.

Nếu Quý vị Gọi DORS

Nếu quý vị gọi DORS, nhưng không thể nói tiếng Anh, DORS sẽ có người thông dịch qua điện thoại để giúp đỡ

Quý vị có thể  cho chúng tôi số điện thoại của quý vị và ngôn ngữ quý vị sử dụng bằng tiếng Anh để chúng tôi có thể tìm được người thông dịch chính xác.Nếu quý vị không có đủ khả năng nóitiếng Anh , xin vui lòng hỏi một người bạn viết xuống cho quý vị. Hãy đọc nó cho chúng tôi khi chúng tôi trả lời trên điện thoại.

Sau khi quý vị cho chúng tôi số điện thoại và ngôn ngữ, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ nói cho quý vị giữ điện thoại trong khi tìm người thông dịch qua điện thoại. Chúng tôi có thể để cho quý vị chờ trong giây lát. Xin vui lòng đừng cút điện thoại nếu chúng tôi không cúp điện thoại.

Trong một vài trường hợp, tuy nhiên, chúng tôi có thể nói quý vị cúp điện thoại để người thông dịch có thể gọi trực tiếp cho quý vị và rồi chúng tôi sẽ cúp điện thoại. Xin vui lòng cúp điện thoại nếu chúng tôi cúp điện thoại vì thế người thông dịch mới có thể gọi cho quý vị.

Một người thông dịch qua điện thoại sẽ nói ngôn ngữ của quý vị  trên điện thoại, hoặc gọi lại cho quý vị.

Rồi quý vị có thể nói với người đại diện cho DORS thông qua sự giúp đỡ của người thông dịch.

Thông báo không phân biệt đối xử

Ban Dịch vụ Phục hồi Chức năng (DORS) của Sở Giáo dục Tiểu bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, tổ tiên, màu da, tín ngưỡng, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, niềm tin hoặc quan điểm, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục trong các vấn đề ảnh hưởng đến việc làm hoặc trong việc cung cấp quyền truy cập vào các chương trình và hoạt động của nó.

Human Trafficking GET HELP

National Human Trafficking Hotline - 24/7 Confidential

1-888-373-7888 233733 More Information
on human trafficking in Maryland

Help Stop Fraud in State Government

The Maryland General Assembly’s Office of Legislative Audits operates a toll-free fraud hotline to receive allegations of fraud and/or abuse of State government resources. Information reported to the hotline in the past has helped to eliminate certain fraudulent activities and protect State resources.

More Information